Richieste di offerte esaudite

Zapytanie ofertowe nr. 4

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr. 4, informujemy, że w zakresie przeprowadzenia szkolenia z programu do projektowania – SOLIDWORKS Formy i szkolenia z programu do symulacji wtrysku – SOLIDWORKS Plastics, jako wykonawca została wyłoniona firma SOLIDEXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Gabrieli Zapolskiej 44. Natomiast w zakresie przeprowadzenia szkolenia z programu do tworzenia technologii – Mastercam 2018, jako wykonawca została wyłoniona firma ZALCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bażancia 43.

 

Zapytanie ofertowe nr 4

 

Zapytanie ofertowe nr. 3

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr. 3, informujemy, że w zakresie dostarczenia plotera A1 i stacji roboczej wraz z monitorem jako wykonawca została wyłoniona firma ENTERPRISE.PL ZBIGNIEW WROTNIAK z siedzibą w Częstochowie ul. Kiedrzyńska 3. Natomiast w zakresie dostarczenia drukarki 3D jako wykonawca została wyłoniona firma VERASHAPE TOMASZ SZYMAŃSKI z siedzibą w Rzeszowie ul. Wyspiańskiego 27A.

 

Zapytanie ofertowe nr. 3

 

Zapytanie ofertowe nr. 2

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr. 2 zostało anulowane.

 

Zapytanie ofertowe nr. 2

 

Zapytanie ofertowe nr. 1

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr. 1, informujemy, że w zakresie dostarczenia programu do projektowania i programu do symulacji wtrysku jako wykonawca została wyłoniona firma SOLIDEXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Gabrieli Zapolskiej 44. Natomiast w zakresie dostarczenia programu do tworzenia technologii, programu do tworzenia technologii – aktualizacja posiadanego oprogramowania oraz programu do tworzenia technologii – klucz sieciowy dla licencji 5osiowych jako wykonawca została wyłoniona firma ZALCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bażancia 43.

 

Zapytanie ofertowe nr. 1