Biuro projektowe

Firma MAG-RYŚ posiada własne biuro projektowe. W jego skład wchodzą wysoko wykwalifikowani, kreatywni i posiadający bogate doświadczenie inżynierowie specjalizujący się w konstrukcji i technologii wykonania form wtryskowych, odlewniczych i narzędzi specjalnych wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu również motoryzacyjnego. W oparciu o zaawansowane oprogramowanie wspierające prace inżynierskie, aparatury do inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii produkcyjnych i maszyn, jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie potrzeby naszych klientów – od pomysłu, poprzez projekt, aż do ostatecznej formy.
Nasze narzędzia charakteryzujące się innowacyjnymi rozwiązaniami opartymi na własnych doświadczeniach, pracują w zakładach na całym świecie. Konstrukcja i wykonanie formy decyduje w dużym stopniu o jakości wytwarzanych kształtek, o ich wyglądzie zewnętrznym, wewnętrznej strukturze, końcowych wymiarach, wytrzymałości itp. Poprawnie zaprojektowana forma wtryskowa musi zapewnić dużą powtarzalność wymiarowo-kształtową wytwarzanych elementów i umożliwić sprawne usuwanie z niej wypraski. W celu zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji formy, bardzo ważne jest prawidłowe zaplanowanie kilku aspektów technicznych takich jak: projekt, dobór materiałów do jej wytworzenia z przeznaczeniem do konkretnych rodzajów tworzywa oraz optymalizacja warunków procesu technologicznego. Konstrukcja formy i metody jej wytworzenia stanowią zatem poważną dziedzinę wiedzy.
 

Projektowanie koncepcyjne – od pomysłu do jego realizacji

zmieniamy pomysły w realny kształt
 

Etapy realizacji produktu

1.
Zapotrzebowanie Klienta
Przygotowanie koncepcji elementu na podstawie wstępnych wymagań Klienta.
2.
Przeniesienie pomysłu do środowiska cyfrowego
Po przygotowaniu koncepcji następuje zaprojektowanie modelu za pomocą oprogramowania do modelowania 3D i sporządzenie dokumentacji technicznej 2D (CAD).
3.
Wykonanie prototypowego elementu na drukarce 3D
Na podstawie cyfrowego projektu zostaje wykonany na drukarce 3D prototyp produktu. Fizyczna forma produktu pozwala na dokonanie weryfikacji zgodności prototypu z oczekiwaniami Klienta (sprawdzenie gabarytów, kształtów, ergonomii, funkcjonalności, wstępnej wytrzymałości i ciężaru).
4.
Przygotowanie projektu narzędzia produkcyjnego
Następuje etap projektowania narzędzia produkcyjnego (np. forma, tłocznik, wykrojnik) za pomoca nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego pozwalającego na symulację wtrysku, sprawdzenie kinematyki działania, obliczenie wytrzymałości (CAE). Oprogramowanie wsparte wiedzą i doświadczeniem pozwala na przygotowanie narzędzia w jednym cyklu, bez poprawek.
5.
Opracowanie procesów technologicznych
Po zaprojektowaniu narzędzi, za pomocą oprogramowaniu Mastercam (CAM) następuje opracowanie procesów technologicznych pozwalających na wykonanie poszczególnych części narzędzia produkcyjnego.
6.
Produkcja poszczególnych części narzędzia
Za pomocą nowoczesnego parku maszynowego i innowacyjnych technologii następuje przeniesienie cyfrowych projektów do realnej formy gotowego narzędzia produkcyjnego.
7.
Próby produkcyjne
Po montażu części wykonywane są pierwsze próby produkcyjne i ostateczna akceptacja zamawianego elementu oraz sposobu pracy narzędzia do jego produkcji.
8
Produkcja seryjna
Finalnym etapem cyklu jest odbiór gotowego narzędzia przez Klienta lub produkcja seryjna wyrobu z wykorzystaniem maszyn firmy MAG-RYŚ. Bogaty park maszynowy: wtryskarki, prasy itp. pozwala na realizację różnorodnych zleceń produkcyjnych.