Współpraca

Możliwości kompleksowej i profesjonalnej obsługi pozwala nam na prowadzenie ciągłej współpracy z firmami będącymi liderami przemysłu motoryzacyjnego, odlewniczego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, branży gospodarstwa domowego. Dzięki temu, zajmujemy czołową pozycje wśród przedsiębiorstw oferujących narzędzia produkcyjne, a nasze wyroby trafiają do wielu państw na całym świecie: Polska, Anglia, Włochy, Indie, Chiny, Meksyk, Brazylia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Czechy, Szwecja…

 

Od kilku lat prowadzona jest ścisła partnerska relacja między przedsiębiorstwem P.P.-U. „MAG-RYŚ”, a Politechniką Częstochowską. Potwierdzeniem tego jest zawiązana w dniu 20.11.2015 r. ramowa Umowa o współpracy i podejmowaniu innowacyjnych myśli badawczych pomiędzy Politechniką a Przedsiębiorstwem. W ramach niej prowadzone są działania dotyczące współpracy i wymiany doświadczeń naukowych i przemysłowych, rozwoju innowacyjnych technologii produkcyjnych oraz podejmowanie inicjatyw badawczych wśród profesorów, pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz pracowników Firmy.