Oprogramowanie

Zastosowanie oprogramowania z grupy CAD/CAM/CAE w procesie projektowo-wytwórczym znacznie skraca czas, jaki jest potrzebny na realizację, począwszy od powstania koncepcji do gotowego wyrobu. Pozwala na wykonanie elementów o bardzo skomplikowanych kształtach oraz narzędzi charakteryzujących się złożoną konstrukcją. Wykorzystanie systemów przeznaczonych do komputerowego wspomagania prac projektowych, produkcyjnych i analiz inżynieryjnych o najwyższym poziomie zaawansowania umożliwia nam współpracę z największymi światowymi liderami rynku.
  Nasza firma posiada bogatą paletę programów przeznaczonych do tego celu:
  • CATIA V5
  • NX
  • SOLIDWORKS
  • Mastercam
  • SOLIDWORKS Plastics
  • SOLIDWORKS Simulation
Systemy te umożliwiają nam obsługę następujących formatów: IGES, STEP, STP, STL, DWG, DXF, X_T, X_B, , Parasolid, psd, CATPart, CATProduct, CATDrawing, sldprt, sldasm, slddrw, cgr, SAT, EPS, STEP, STL, SolidEdge, Inventor, Autocad, SpaceClaim, Catia V6.
Programy z grupy CAE pozwalają na zmniejszenie czasu związanego z wprowadzeniem danego elementu do produkcji, przy jednoczesnym zwiększeniu jego jakości. Dzięki możliwości wykonania różnego rodzaju analiz i symulacji, możliwe jest wyeliminowanie wielu błędów, trudnych do wykrycia gołym okiem. Symulacja wtrysku umożliwia przeprowadzenie wszechstronnych analiz zjawisk towarzyszących wtryskowi tworzywa do gniazda formującego. Pozwala na odpowiedni dobór skurczu tworzywa, obserwacje sposobu wypełniania gniazda przez tworzywo, projektowanie kanałów wlewowych i określenie właściwego punktu wtrysku, uwzględnienie odpowietrzenia i chłodzenia formy, wizualizacje ewentualnych braków, deformacji oraz śladów podziału na wyprasce, doboru parametrów dla maszyny, na których będzie pracowała forma.
Czynniki te dają możliwość profesjonalnego zaprojektowania form na detale o bardzo skomplikowanej konstrukcji i kształtach. Systemy te stanowią bardzo cenne narzędzie, bez którego obecnie praca naszych inżynierów byłaby wręcz niemożliwa.