Zakup pierwszej frezarki sterowanej numerycznie oraz pierwszych polskich elektrodrążarek